INTERNET & GIÁO DỤC

INTERNET & GIÁO DỤC

 

 

Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục và đào tạo đang ngày một phổ biến, những hình thức học trực tuyến (Elearning), thi trực tuyến và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục đang ngày càng được ứng dụng rộng khắp. Sức mạnh to lớn của giáo dục trực tuyến đã mang đến các cơ hội giáo dục cho nhiều người dù không có điều kiện tiếp cận với các mô hình giáo dục truyền thống.

VPIS mong muốn nghiên cứu các vấn đề liên quan và tác động của Internet tới giáo dục, đào tạo và ứng dụng thực tiễn để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của Việt Nam.

Ban Internet & Giáo dục luôn chào đón các nhà nghiên cứu, các học giả trong nước và quốc tế để mở rộng mạng lưới nghiên cứu cùng VPIS. Mọi chi tiết xin liên hệ: contact@vpis.edu.vn

 

Trưởng Ban Chuyên đề Internet & Giáo dục: GS. TS. Phạm Quang Minh

 

GS. TS. Phạm Quang Minh hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc Gia, Hà Nội. Tiến sĩ Chuyên ngành Đông Nam Á Học, Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức. Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, Viện Khoa học Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia, Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Viện SciencePo, Paris, Pháp, Giáo sư thỉnh giảng (Visiting Professor) tại Pomona College, California, Hoa Kỳ.