Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội là một Chương trình nghiên cứu liên ngành với sự tham gia của ngành Xã hội học, Luật, Báo chí & Truyền thông, Kinh tế, Ngôn ngữ, Tâm lý, Nhân học, Khoa học Chính trị và Khoa học Quản lý để làm sáng tỏ các ảnh hưởng của Internet tới các mặt của đời sống, xã hội và các tác động ngược lại của xã hội tới việc định hình sự phát triển của Intertnet trong tương lai trên phương diện khoa học xã hội và nhân văn.

Lĩnh vực nghiên cứu

INTERNET & CUỘC SỐNG

INTERNET & CUỘC SỐNG

Mạng xã hội, Internet di động, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang ngày càng có những tác động tới xã hội và cuộc sống của con ...

INTERNET & TRUYỀN THÔNG

INTERNET & TRUYỀN THÔNG

Báo chí và Truyền thông đang có những thay đổi vô cùng to lớn về cách thức tổ chức và truyền tải thông tin từ phương thức truyền thống san...

INTERNET & LUẬT PHÁP

INTERNET & LUẬT PHÁP

VPIS mong muốn tạo một diễn đàn nơi mà các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các nhà làm luật cùng thảo luận...

INTERNET & GIÁO DỤC

INTERNET & GIÁO DỤC

Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục và đào tạo đang ngày một phổ biến, những hình thức học trực tuyến (Elearning), thi trực ...

Giải thưởng Internet & xã hội