Thông điệp của chủ tịch hội đồng khoa học VPIS

Thông điệp của chủ tịch hội đồng khoa học VPIS

Việt Nam luôn nằm trong các quốc gia hàng đầu trên thế giới về các chỉ số tăng trưởng liên quan đến Internet. Với dân số hơn 94 triệu người nhưng tỷ lệ kết nối Internet của người Việt Nam đạt hơn 49 triệu, chiếm tỷ lệ 52% dân số,  35 triệu người thường xuyên kết nối với các mạng xã hội với tỷ lệ tăng trưởng lên tới 25% hàng năm.

 

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của Internet như hiện nay tại Việt Nam, sẽ là thiếu sót nếu như những tác động của Internet tới xã hội không được hệ thống hóa trong những đánh giá và nghiên cứu chuyên sâu dựa trên cơ sở học thuật để giải đáp những câu hỏi và các vấn đề thiết thực xuất phát từ chính cuộc sống. Chính vì vậy,  Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội được hình thành dựa trên nền tảng nghiên cứu liên ngành của khoa học Xã hội và Nhân văn với sự kế thừa và phát huy 70 năm truyền thống của một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu tại Việt Nam. 

 

Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội sẽ tập trung để tìm hiểu và giải đáp các mối quan hệ và tương tác hai chiều của Internet và Xã hội theo bốn Chuyên đề chính: Cuộc sống, Luật pháp và Quản trị công, Giáo dục và Truyền thông.  Chương trình mong muốn trở thành một diễn đàn học học thuật chào đón các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp để cùng đưa ra những giải pháp, nghiên cứu, chính sách đề xuất để thúc đẩy  ứng dụng khoa học công nghệ tới cuộc sống của con người cũng như góp phần định hướng cho sự phát triển các mặt tích cực của Intenet hỗ trợ cho sự phát triển của xã hội theo góc nhìn của khoa học xã hội & nhân văn.

 

Với mong muốn mở ra một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành mới tại Việt Nam, Chương trình Internet & Xã hội luôn chào đón sự đóng góp ý kiến và sự hợp tác của các nhà nghiên cứu và các tổ chức trong nước và quốc tế đối với Chương trình.

 

Xin trân trọng cảm ơn

 

GS.TS. Phạm Quang Minh

Chủ tịch Hội đồng Khoa học VPIS