CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU VÀ THỈNH GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU VÀ THỈNH GIẢNG

 

Số lượng tăng trưởng người dùng Internet tại Việt Nam hàng năm đạt hơn 10%, số lượng dân số sử dụng điện thoại di động đạt 93% dân số, số thời gian sử dụng Internet trung bình hàng ngày là 4 tiếng 39 phút trong đó sử dụng mạng xã hội 2h18 phút (Digital in 2016, Global Overview, Simon Kemp)  là những số liệu cho thấy Việt Nam đang là một trong những quốc gia được xã hội hội hóa Internet cao nhất trong khu vực và thế giới. Việt Nam đang trở thành nơi dành cho nghiên cứu so sánh và đối chứng thú vị và quan trọng trong các nghiên cứu khoa học về việc tác động trực tiếp và gián tiếp của internet đối với xã hội và tác động ngược lại của xã hội trong việc hình thành các xu hướng phát triển internet tại Việt Nam.

Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội là đầu mối tiếp nhận và chào đón các học giả, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tham dự các chương trình nghiên cứu liên quan tới:

  • Truyền thông & Báo chí
  •  Xã hội học
  •  Tâm lý
  •  Khoa học Chính trị
  •  Quản lý Xã hội