Hội thảo “Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện”

Hội thảo “Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện”

Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội (VPIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH KHXH & NV), Đại Học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, Cục báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức buổi hội thảo “Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện”.

 

Theo thông kê chính thức đến hết năm 2017, Việt Nam có 222,582 người nghiện ma túy các loại. Chỉ tính riêng năm 2017 đã có thêm 11.831 người nghiện mới và số lượng này tiếp tục tăng. Đáng quan ngại hơn, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ tại Việt Nam. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa dựa trên truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu số lượng người lạm dụng chất gây nghiện.

 

Hội thảo giúp chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp giáo dục liên ngành của trong công tác phòng ngừa chất gấy nghiện, truyền thông và tâm lý nhằm từng bước áp dụng, đổi mới phương thức truyền thông trong phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện trong thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa. 

 

- Thời gian: 14:00 - 17:00, thứ 2, ngày 29/10/2018.

- Địa điểm: Phòng 304, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xin vui lòng đăng ký tham dự với chị Mai Mai (Mobile:  096.248.0660; Email: maimai@vpis.edu.vn)

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Thời gian

Nội dung

13:30-14:00

Đón tiếp đại biểu

14:00-14:30

Khai mạc

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phát biểu khai mạc của ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV

Phát biểu định hướng nội dung Hội thảo của ông Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

14:30-15:15

Phiên toàn thể

Tổng quan công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở Việt Nam

Cách tiếp cận mới dựa trên các bằng chứng khoa học để triển khai các chương trình truyền thông phòng, chống ma túy hiệu quả trên thế giới

15:15-16:45

Thảo luận

Bộ Thông tin và Truyền Thông, Cổng TTĐT Chính phủ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì thảo luận

Thực tiễn triển khai các chương trình phòng ngừa ma túy trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam.

Nâng cao tác động của các chương trình truyền thông đối với giới trẻ trong phòng ngừa ma túy và các chất hướng thần.

Nâng cao hiệu quả truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Xã hội hóa công tác truyền thông phòng chống ma túy.

16:50-17:00

Kết luận