Tin tức

Bảo hộ dữ liệu lớn

TS. Nguyễn Như Hà (VPIS): Trong Văn bản tóm tắt Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tại chương 14 về thương mại điện tử, có nêu rõ: "Các nước T...