Truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội

Một dự án nghiên cứu “Truyền thông xã hội” của Ts. Phạm Hải Chung  (Ban Internet & Truyền thông, VPIS) vừa được hoàn thành và xuất bản tháng 11 năm 2016 với sự hợp tác cùng Ts. Bùi Thu Hương.

 

Kinh tế thị trường kết hợp với môi trường thông tin vô cùng đa dạng hiện nay, cũng mang dang dấp của một đồng cỏ châu Phi giống như Thomas Friedman từng thủ thỉ câu ngạn ngữ: "Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy...Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói". Tại đây nơi tất cả những người chơi: từ cơ quan báo chí, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cho đến người sử dụng, đều phải cố gắng để không bị tụt hậu trong cuộc đua thông tin...Trên đồng cỏ internet này, tất cả đều có quyền tự quyết "vận mệnh" thông qua nhận thức, nỗ lực, cũng như sự chuẩn bị của mình. 
Cuốn sách bóc tách những xu hướng mới về truyền thông xã hội, quá trình tác nghiệp của nhà báo dựa trên sự hậu thuẫn thông tin từ Mạng xã hội, doanh nghiệp tận dụng Facebook trong hoạt động quảng bá, góc nhìn đa chiều về công nghiệp game online, và không thể thiếu chuyện bàn về cách hành xử trên Mạng xã hội – (Pham Hải Chung)