Chào mừng bạn đến với Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội

Chào mừng bạn đến với Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội

Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội là một Chương trình nghiên cứu liên ngành với sự tham gia của ngành Xã hội học, Luật, Báo chí & Truyền thông, Kinh tế, Ngôn ngữ, Tâm lý, Nhân học,  Khoa học Chính trị và Khoa học Quản lý để làm sáng tỏ các ảnh hưởng của Internet tới các mặt của đời sống, xã hội và các tác động ngược lại của xã hội tới việc định hình sự phát triển của Intertnet trong tương lai trên phương diện khoa học xã hội và nhân văn.

 

Chỉ với hơn 20 năm xuất hiện và phát triển ở Việt Nam, Internet ngày càng có nhiều tác động to lớn tới đời sống của từng cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung, ĐH KHXH&NV nhận thấy cần có những nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về tác động của Internet lên các lĩnh vực như giao tiếp, ngôn ngữ, tâm lý, truyền thông, hệ thống luật pháp, quản trị hành chính công và kinh tế..vv để từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá độc lập dưới góc độ khoa học xã hội và nhân văn, góp phần hạn chế các mặt tiêu cực và phát huy các mặt tích cực của mạng xã hội & internet tới xã hội cũng như công tác quản lý.

 

Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội nghiên cứu các Chuyên đề như sau:

Chuyên đề Internet & Cuộc sống: Tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan và tác động của Internet tới văn hóa, tâm lý, ngôn ngữ và các vấn đề xã hội khác.

Chuyên đề Internet & Truyền thông: Tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan và tác động của Internet tới báo chí & truyền thông và các ứng dụng có liên quan.

Chuyên đề Internet & Luật pháp - Quản trị công: Tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan và tác động của Internet tới luật pháp, đặc biệt các đạo luật, quy định & chính sách liên quan đến Internet cũng như các tác động của internet tới việc thúc đẩy quản trị hành chính công.

Chuyên đề Internet & Giáo dục: Tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan và tác động của Internet tới giáo dục, đào tạo và ứng dụng thực tiễn.

 

Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội còn là một diễn đàn mở khuyến khích cho các học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp thảo luận đa chiều các vấn đề liên quan giữa internet và các mặt của đời sống xã hội tại Việt Nam, trong sự so sánh tương quan với thế giới để có thể áp dụng những tiên tiến của internet vào thúc đẩy phát triển giáo dục, hoạch định chính sách, luật pháp, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội khuyến khích các sáng kiến, phát minh và ứng dụng của Internet, công nghệ thông tin cho việc thúc đẩy phát triển xã hội Việt Nam thông qua Giải thưởng Internet & Xã hội. Đây là giải thưởng hàng năm được Hội đồng các nhà khoa học liên ngành của Việt Nam và quốc tế xét tặng.

 

Với truyền thống 70 năm đi đầu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Đại học Tổng hợp trước đây và hiện nay là ĐH KHXH&NV, Chương trình Nghiên cứu Internet & Xã hội mong muốn hình thành một ngành nghiên cứu và đào tạo mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại “Internet của vạn vật” với Internet di động, điện toán đám mây và dữ liệu lớn đang ngày càng phổ biến và là một phần tất yếu của cuộc sống.