Ths. Nguyễn Phương Liên

Ths. Nguyễn Phương Liên

Thạc sĩ Nguyễn Phương Liên hiện đang công tác tại khoa Quản Trị Kinh Doanh & Du Lịch, trường Đại Học Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quảng Cáo và Truyền Thông Marketing, Đại Học Bournemouth, Vương Quốc Anh
và Cử nhân Ngoại Thương, Đại Học Quốc Gia Australia, Australia. Ngoài công tác giảng dạy, cô từng có kinh nghiệm công tác ở vị trí marketing và truyền thông cho doanh nghiệp.


Lĩnh vực nghiên cứu : Động lực của người tiêu dùng trong việc tiêu thụ các giải pháp công nghệ thông tin (mua sắm hàng hoá ảo, apps điện thoại thông minh)