TS. Lê Thị Thiên Hương

TS. Lê Thị Thiên Hương

Tiến​ sĩ Lê​ Thị​ Thiê​n Hư​ơ​ng là một trong những sinh viên tốt nghiệp hàng đầu chương trình Master Nghiên cứu về Sở Hữu Trí Tuệ tại Khoa Luật đại học Poitiers, Lê Thị​ Thiên Hương nhận học bổng của vùng Poitou-Charente để tiếp tục chương trình nghiên cứu tiến sĩ. Tại đại học Poitiers, TS. Lê Thị​ Thiên Hương là nhà điều phối chương trình xuất bản nghiên cứu khoa học của CECOJI – trung tâm hợp tác nghiên cứu pháp lí quốc tế.


Luận án tiến sĩ của cô tập trung vào vấn đề so sánh luật bản quyền của Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời, Lê Thiên Hương là tác giả của nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, Pháp và Việt Nam. Hiện nay, cô đang là tư vấn cho một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ của tổ chức AVSE.