TS. Trần Thành Nam

TS. Trần Thành Nam

TS. Trần Thành Nam tốt nghiệp Thạc sỹ  (2010) và Tiến sỹ (2013) chuyên ngành tâm lý tại Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. Hiện đang công tác tại Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội và là thành viên của Hiệp hội Tâm lý và Giáo dục Việt Nam (VAPE). TS. Trần Thành Nam có nhiều công trình và bài viết nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý được công bố tại Việt Nam và quốc tế.