GS. TS. Phạm Quang Minh

GS. TS. Phạm Quang Minh

GS. TS. Phạm Quang Minh hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc Gia, Hà Nội. Tiến sĩ Chuyên ngành Đông Nam Á Học, Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức. Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, Viện Khoa học Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia, Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Viện SciencePo, Paris, Pháp, Giáo sư thỉnh giảng (Visiting Professor) tại Pomona College, California, Hoa Kỳ. GS.


GS. Phạm Quang Minh nhận Huy chương của Toàn quyền Canada David Johnston vì đã có đóng góp thúc đẩy nghiên cứu Canada tại Việt Nam (2011)