PGS. TS Đặng Thu Hương

PGS. TS Đặng Thu Hương

PGS. TS Đặng Thu Hương hiện là Trưởng khoa Báo chí & Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia, Hà Nội.  Cô tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Báo chí & Truyền thông, Đại học Bournemouth,  Vương Quốc Anh.