INTERNET & TRUYỀN THÔNG

INTERNET & TRUYỀN THÔNG

 

Báo chí và Truyền thông đang có những thay đổi vô cùng to lớn về cách thức tổ chức và truyền tải thông tin từ phương thức truyền thống sang báo chí trực tuyến, báo chí đa nền tảng (Multi Media), báo chí di động (Mobile media & Journalism) hay xu hướng báo chí xã hội (Social Media) đang trở thành các xu hưởng chủ đạo trong cách thức đưa tin như hiện nay với sự tương tác hai chiều và đóng góp vô cùng to lớn của chính độc giả vào nội dung đang thay đổi toàn diện cách thức đưa tin của báo chí & thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả.

 

Ban Internet & Truyền thông VPIS mong muốn góp một phần giải đáp về những tác động của báo chí & truyền thông trong kỷ nguyên số tới các vấn đề xã hội và nhân văn thông qua các hoạt động nghiên cứu và hội thảo phối hợp giữa các bộ mô liên ngành để từ đó góp một phần thúc đẩy sự thay đổi tích cực của Intennet tới báo chí và truyền thông tại Việt Nam.

 

Trưởng Ban Chuyên đề Internet & Truyền thông: PGS. TS Đặng Thu Hương

PGS. TS Đặng Thu Hương hiện là Trưởng khoa Báo chí & Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia, Hà Nội.  Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Báo chí & Truyền thông, Đại học Bournemouth,  Vương Quốc Anh.

 

Đồng trưởng Ban: TS. Phạm Hải Chung

TS. Phạm Hải Chung hiện đang làm việc tại Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học Viện Báo chí & Tuyên truyền. Tốt nghiệp Tiến sĩ Chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Bournemouth, Vương Quốc Anh và Thạc sỹ Báo chí Quốc tế tại Đại học Baptist, Hồng Kông. TS. Phạm Hải Chung từng được  học bổng Santander, Phát triển nghiên cứu tại Đại học Yale, Mĩ (2013), Học giả Hinrich Foundation (2007) và có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học quốc tế và các bài trình bày tại các hội thảo quốc tế về truyền thông.

Các lĩnh vực nghiên cứu: Các xu hướng phát triển và các phương pháp mới trong nghiên cứu báo chí, truyền thông đặc biệt từ góc độ tâm lý, nhận diện cá nhân và văn hóa của giới trẻ cũng như hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông.