Ths. Nguyễn Hoàng Oanh

Ths. Nguyễn Hoàng Oanh

Ths. Nguyễn Hoàng Oanh hiện đang là giảng viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ths. Nguyễn Hoàng Oanh nhận bằng Thạc sỹ ngành Truyền thông đại chúng tại đại học Murray State University, Hoa Kỳ. Trước đó, cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại đại học Ngoại Thương Hà Nội.


Các lĩnh vực nghiên cứu: Các xu hướng phát triển của truyền thông đại chúng, dư luận cộng đồng trước tác động của các phương tiện truyền thông mới, nghiên cứu truyền thông từ góc độ nhận diện cá nhân đặc biệt ở nữ giới.