TS. Phạm Hải Chung

TS. Phạm Hải Chung

TS. Phạm Hải Chung hiện đang giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bà​ tốt nghiệpTiến sĩ Chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Bournemouth, Vương Quốc Anh và Thạc sỹ Báo chí Quốc tế tại Đại học Baptist, Hồng Kông. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông tại các tổ chức trong nước và quốc tế. 


TS. Phạm​ Hải​ Chung đạt học bổng Santander - Phát triển nghiên cứu tại Đại học Yale, Mĩ (2013), học giả Hinrich Foundation (2007 - 2008). Bà đã có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học quốc tế và các bài trình bày tại các hội thảo quốc tế về truyền thông. 

Các lĩnh vực nghiên cứu: Các xu hướng phát triển và các phương pháp mới trong nghiên cứu báo chí, truyền thông đặc biệt từ góc độ tâm lý, nhận diện cá nhân và văn hóa của giới trẻ cũng như hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông.